Aantrekkelijke stad

Steden worden steeds voller en drukker: meer bewoners, meer bezoekers. Hoe maak of houd je de stad aantrekkelijk en authentiek voor zowel de inwoners en bezoekers?

Aantrekkelijke Stad

Stedelijke ontwikkeling of stadmaken gaat veelal over de fysieke stad: architectuur, woningbouw, logistiek en vervoer. Het bouwen van woningen of vervoersknoop-punten is echter geen garantie dat de ziel van de stad in takt blijft, dat de gebruikers van die stad plezier, geluk en geborgenheid ervaren in die stad. Binnen het programma aantrekkelijke stad werk ik aan oplossingen aan de zachte kant van het stadmaken: het creëren van sfeer, beleving, spel en geluk. Alleen met die elementen kunnen de uitdijende en verdichtende steden ook in de toekomst leefbaar blijven.

Stadsbeleving

Beleving is een van de meest gebruikte en misbruikte termen in de marketingwereld. Meestal wordt beleving uitgelegd als het prikkelen van de zintuigen of het extra aandacht besteden aan uitstraling of service. Beleving is echter veel breder en dieper. Het gaat over het creëren van waarde en betekenis voor de gebruiker. Stadsbeleving gaat om de waarde die mensen toekennen aan de stad waar ze wonen, werken of die ze bezoeken. Het gaat om de betekenis die ze geven aan die stad, aan de stads-cultuur en aan de mensen die er leven. Om de emoties die mensen ervaren in die stad of wanneer ze eraan denken. Dit is onder andere in kaart gebracht in dit onderzoek naar de stadsbeleving van Rotterdammers dat we hebben uitgevoerd.

Citybranding

Sinds 2008 ben ik docent binnen het minorprogramma Citybranding in Rotterdam. In dit programma onderwijzen en onderzoeken we de onderscheidende identiteit van steden, graven we in het dna en de cultuur van de stad en proberen we beter te begrijpen wat mensen zo intens van een stad kan laten houden. We ontwikkelen tools voor steden om hun identiteit beter uit te kunnen dragen, om aantrekkelijker te worden of om juist een stap terug te kunnen doen, bijvoorbeeld als het gaat om bezoekers-stromen. Een speciale rol is weggelegd voor de rol van evenementen als aanjager van stedelijke aantrekkelijkheid. In dit kader heb ik een groot aantal projecten uitgevoerd over o.a. Olympische Spelen en de World Expo.

%d bloggers like this: