Leisure

Leisure! is het basisboek op het gebied van vrijetijdsgedrag en de leisure-industrie. In 2019 verscheen de derde, herziene editie bij Uitgeverij Coutinho.

Leisure vormt een centraal onderdeel van ons leven; het is bepalend voor ons welzijn, onze zelfontplooiing en zelfs voor onze identiteit.

Onderzoek in leisure

Leisure behoort tot de grootste economische sectoren wereldwijd en heeft een enorme impact op individu en samenleving. Hoe is de extreme groei van die leisure-industrie sinds de jaren ’60 te verklaren? Waarom speelt leisure zo’n centrale rol in ons leven? Wat is de kracht van leisure? Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? Met dit soort vragen houd ik me bezig in mijn onderzoeken op het gebied van de leisure-industrie en consumentengedrag. In het boek Leisure! (zie links) zijn de antwoorden op veel van dit soort vragen te vinden.

Onderzoek in bezoekersbeleving

Leisure is veelzijdig en daardoor lastig te definieren of in een hokje te plaatsen. Als er echter één element is dat altijd centraal staat binnen leisure, dan is het de mens. In de basis gaat leisure altijd om individueel persoonlijk geluk, welzijn, welbevinden of om zelfverwezenlijking. Om die reden staat de mens centraal in veel onderzoeksprojecten die ik doe. Meer specifiek gaat het dan meestal om de bezoekersbeleving: de waarde en betekenis die gecreeërd wordt voor de bezoekers (van het festival, de binnenstad, het theater enz.).

Urban user experience design

Wereldwijd wordt het in steden steeds drukker. Dit is het gevolg van een dubbel-groei effect. Enerzijds neemt het aantal inwoners in de (binnen)steden in rap tempo toe, anderzijds neemt het aantal bezoekers aan die (binnen)steden ook snel toe. De verdichting in combinatie met de toeristische druk vormt een potentieel gevaar voor de aantrekkelijkheid van de (binnen)steden. Om die reden is het van belang om ook de zachte stad te ontwikkelen: levendige, sfeervolle, veilige, geborgen, inspirerende en creatieve plekken. Onder de naam Urban User Experience Design (Urban UXD) houd ik me in zowel mijn onderzoeks- als onderwijsprojecten met dit thema bezig.

%d bloggers like this: