Over Martijn

Onderzoek, advies, presentaties en copywriting op het gebied van leisure, festivals & evenementen, de cultuursector, bezoekersbeleving, stedelijk toerisme en gebiedsmarketing en -branding.

Life is live

Na mijn jeugd te hebben doorgebracht in mijn thuisstad Rotterdam – in de jaren dat die stad nog wereldwijde faam had als de hoofdstad van de gabber house – vertrok ik eind jaren ’90 naar Tilburg voor mijn studie Vrijetijdweten-schappen. Na een aantal mooie jaren, waarvan ik een deel ook nog doorbracht in Sheffield (UK), kwam ik in 2006 bij toeval weer in Rotterdam terecht. Ik werd docent vrijetijdsmanage-ment aan de Willem de Kooning Academy, onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Sinds 2011 ben ik daar hoofddocent en werk ik deels als onderzoeker voor kenniscentrum Creating 010. Mijn onderzoek richt zich met name op de aantrekkelijkheid van steden, stadsbeleving, de waarde van stedelijke cultureel aanbod en stedelijk toerisme. Binnen die thema’s, waarbij de mens en zijn ervaring/beleving altijd centraal staat, heb ik een groot aantal projecten uitgevoerd voor onder andere verschillende nationale en internationale steden, Rotterdam Festivals, World Expo Milan 2015, Olympisch Vuur en Rotterdam Partners. In 2011 schreef ik het boek ‘Leisure! Inleiding in de vrije tijd’, waarvan in 2019 de derde, herziene editie verscheen.

In 2017 ben ik begonnen aan mijn promotie-onderzoek over live music experiences and ecologies aan de Erasmus Universiteit, onder supervisie van Prof. Susanne Janssen, Dr. Erik Hitters en Dr. Paul Rutten. Ik onderzoek op welke wijze stedelijke livemuziek ecologieën bij kunnen dragen aan waardecreatie voor zowel podia en festivals als (stedelijke) muziekconsumenten en de lokale cultuur. Ik richt me daarbij zowel op de industrie als op de consumenten van livemuziek en heb in mijn project speciale aandacht voor de livebeleving: wat is het precies en hoe komt het to stand? Dit promotieonderzoek is onderdeel van het door NWO en Regieorgaan SIA gesubsidieerde project Staging Popular Music: sustainable live music ecologies for artists, music venues and cities. Dit project is een samenwerking tussen Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam, ondersteund door de Vereniging Nederlandse Podia en Festivals (VNPF) en organisator en promotor Mojo Concerts (Live Nation).

Al sinds mijn jeugd heb ik een enorme passie voor leisure. Aanvankelijk droomde ik over een carriere in sportmanagement maar gedurende mijn studie verschoof mijn interesse steeds meer naar de combinatie van stedelijke ontwikkeling en leisure. Het zal geen verrassing zijn dat ik mijn vrijetijd vooral doorbreng op festivals, in poppodia en in steden over heel de wereld.

Tenslotte, aangezien ik de overtuiging heb dat je muzikale voorkeur een spiegel van je persoonlijkheid is, hieronder 15 albums die mij gevormd hebben en die ik ongetwijfeld zou meenemen naar het spreekwoordelijke onbewoonde eiland.

Publicaties en media

Voor een overzicht van publicaties, presentaties en interviews, click hier.

%d bloggers like this: