Publicaties

Boeken, artikelen, boekhoofdstukken

Books, papers, chapters

2020

2019

  • Leisure! Inleiding in de vrije tijd [boek; 3e editie]. Countinho Uitgevers
  • Live popmuziek in stedelijke ruimten (Mulder, M., Berkers, P, Everts, R., Hitters, E. & Van der Hoeven, A.). Agora, 35(1), 24-27.

2018

  • Showcase: POPLIVE – Staging popular music: Contemporary research on ecologies and inequalities in live music (Berkers, P., Hitters, E., Van der Hoeven, A., Everts, R., Rutten, P.. & Mulder, M.) In L. Noordegraaf-Eelens (Ed.), RASL: COMPOSITIONS (pp. 116-123). Rotterdam: Rotterdam Arts & Sciences Lab.

2013 – 2017

  • De meetbaarheid van binnenstadsbeleving (2016). Vrijetijdstudies, 34(2), 31-41
  • Stad vol Speelruimte. In Lekkerkerker, J. & De Vries, S. (2013). Nieuw Kapitaal. Ruimtevolk jaarboek 2013 (pp. 60-62).
  • Leisure in het hbo. Stuck in the middle (2013). Vrijetijdstudies, 31(2), 62-67.

Rapporten

Reports

Interviews en media

Interviews and media

%d bloggers like this: